TILLSTÅND FÖR UPPFÖDNING:
Vi har beviljats tillstånd för att bedriva uppfödning av katter utav Marks kommun enligt §16 djurskyddslagen.